Breadcrumbs

Thị trường Liêu Ninh Shengfa: Phân tích giá nấm

Tháng 11 25, 2019

Theo báo giá nấm được cung cấp bởi thị trường rau quả Liêu Ninh Thẩm Dương Shengfa, vào tháng 11 25, nấm Shiitake, nấm Pleurotus geesteranus, nấm Enoki, nấm nút, nấm Drumstick, nấm sồi trắng và nấm Cordyceps militaris là những giống 7 tăng giá.

KHAI THÁC. Giá nấm Shiitake đã tăng từ 1 lên 9 CNY mỗi kg, cho thấy 11% của phạm vi tăng.

KHAI THÁC. Giá của Pleurotus geesteranus đã tăng từ 2 lên 9 CNY mỗi kg, cho thấy 10% của phạm vi tăng.

KHAI THÁC. Giá nấm Enoki đã tăng từ 3 lên 5.5 CNY mỗi kg, cho thấy 6% của phạm vi tăng.

KHAI THÁC. Giá nấm Nút đã tăng từ 4 lên 13 CNY mỗi kg, cho thấy 15% của phạm vi tăng.

KHAI THÁC. Giá nấm Drumstick đã tăng từ 5 lên 8 CNY mỗi kg, cho thấy 9% của phạm vi tăng.

KHAI THÁC. Giá nấm sồi trắng đã tăng từ 6 lên 15 CNY mỗi kg, cho thấy 16.7% của phạm vi tăng.

KHAI THÁC. Giá của Cordyceps militaris đã tăng từ 7 lên 12 CNY mỗi kg, cho thấy 13% của phạm vi tăng.

Ngược lại, vào tháng 11 25, nấm sò vua, Agrocybe xiindracea, nấm Oyster và Pholiota nameko là những giống nấm 4 cho thấy giá giảm.

XUẤT KHẨU. Giá nấm sò King đã giảm từ 1 xuống 7 CNY mỗi kg, cho thấy 6.5% của phạm vi giảm.

KHAI THÁC. Giá của Agrocybe xiindracea đã giảm từ 2 xuống 13.7 CNY mỗi kg, cho thấy 13% của phạm vi giảm.

XUẤT KHẨU. Giá nấm Oyster đã giảm từ 3 xuống 7.8 CNY mỗi kg, cho thấy 7% của phạm vi giảm.

KHAI THÁC. Giá của Pholiota nameko đã giảm từ 4 xuống 10 CNY mỗi kg, cho thấy 9.3% của phạm vi giảm.

Giá của nấm Superior Shiitake, nấm Brown Shimeji và nấm hải sản ở mức 12 CNY, 19.2 CNY và 10 CNY mỗi kg, nhiệt tình giới thiệu người quản lý của thị trường rau quả Liêu Ninh Thẩm Dương Shengfa.

Cookie giúp chúng tôi dễ dàng cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi hơn. Với việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn cho phép chúng tôi sử dụng cookie.